Munkedals kommunvapen

Individuella programmet

Gymnasiesärskolans Individuella program

 

Vi är en liten skola, som ligger mitt i centrala Munkedal mellan järnvägsstationen och Kungsmarksskolan.

 

Utbildningen, som är fyraårig sker i mindre grupp och anpassas individuellt efter varje elevs förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande. Den har sin utgångspunkt i Läroplan för gymnasiesärskolan 2013.

 

Utbildningens syfte är att ge eleven kunskaper och förbereda för ett bra vuxenliv vad gäller sysselsättning, boende och fritid.

 

Vår verksamhet vilar på tre ben:

NÄRHET

Med närhet menar vi:

 

  • Att all undervisning sker i samspel och kommunikation med eleven.
  • Att personalen skapar en nära relation till eleven.
  • Att gå gymnasiet i hemkommunen ger kortare resväg - det spar kraft.

TRYGGHET

Med trygghet menar vi:

 

  • Att eleven får befinna sig i en välbekant omgivning.
  • Att eleven möter känd personal.
  • Att personalen engagerar eleven och finns med som en trygg bas när vi ger eleven utmaningar.

KONTINUTET

Med kontinutet menar vi:

 

  • Att samlad kunskap och kompetens finns kring eleven.
  • Att bygga nätverk med olika verksamheter/instanser av betydelse för framtida sysselsättning, boende och fritid.
  • Att vi som personal följer eleven under lång tid.

 

Liselott Sörensen Ringi

Förvaltningschef barn och utbildning, kultur och fritid

 

liselott.sorensen-ringi@munkedal.se
0524-183 67