Synpunkter och klagomål

Foto på en del av en byggnad. Ovan och bredvid två entrédörrar i glas syns mosaikmönster i form av flödande vatten.

Du har som elev eller vårdnadshavare alltid rätt att lämna synpunkter eller klagomål på den verksamhet som Barn och Utbildningsförvaltningen ansvarar för.

 

Det är alltid bra om du först pratar med berörd rektor om synpunkten eller klagomålet så att de själva får en möjlighet att utreda och eventuellt åtgärda problemet.

 

Lämna synpunkter och klagomål via kommunens e-tjänst