Munkedals kommunvapen

Barnskötare/elevassistent

Inom skola/förskola/fritidshem

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som elevassistent/barnskötare eller som redan idag arbetar som elevassistent/barnskötare men saknar utbildning.


Att jobba med barn är att jobba med framtiden. På vår utbildning får du kunskap om barns utveckling, pedagogisk omsorg och lärande. Du lär dig om skapande verksamhet i pedagogiska sammanhang. Du utvecklar dig i kommunikation och etiska frågeställningar, allt för att skapa en trygg och stimulerande tid för barnen när de är i skolan eller föräldrarna arbetar.


Utbildningen pågår under 40 veckor.Heltidsstudier med 2-3 dagar på skolan och 2 dagar APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute i olika verksamheter. Till det kommer 2 veckors APL under vårterminen.


Efter utbildningen kan du arbeta inom skola, förskola och fritidsverksamhet.


Utbildningsort: Dingle


Utbildningstid: 2019-08-26 - 2020-05-29


Traditionell utbildning:
Schemalagda heltidsstudier under 40 veckor.


Planerad kursstart: Nästa kursstart planeras hösten 2019.


Barnskötare

Kurser

Kurskod

Poäng

Kommunikation

PEDKOU0

100p

Pedagogiskt arbete

PEGPEA

200p

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100p

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100p

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100p

Hälsopedagogik

HALHAL0

100p

Människans miljöer

PEDMÄI0

100p

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100p

Specialpedagogik

SPCSPE01

 100p

Summa:


1000p


Kostnader/utrustning:

Utbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för kostnader gällande kurslitteratur och eventuella studiebesök samt resor till din APL plats.


Förkunskaper:
Grundskolans Svenska/Svenska som andraspråk.


Till ansökan skall bifogas:
Kopia på betyg
Personligt brev

Utdrag ur belastningsregister


Utdrag ur belastningsregister kan du få via: www.polisen.se

Sök: belastningsregister förskola

(blankett nr 442.5)


Ansökan:

Ansökningsperioden är avslutad.
Välkommen åter under våren 2020 för mer information.


Sista ansökningsdag:
5 juni 2019


Studiemedel:
Sök på csn.se

Henrik Oleskog

Rektor Kunskapens Hus

 

henrik.oleskog@munkedal.se

0524-182 28

 

 

Liliane Hjalmarson

Studie- och yrkesvägledare

 

liliane.hjalmarson@munkedal.se

0524-180 77

 

 

Richard Lundquist