Projekt NIV

Ange Bildbeskrivning

Munkedals kommun är en av fem partnerdeltagare i projekt NIV. Partnerdeltagarna är Fredrikshavn kommune, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Sotenäs kommun, Munkedals kommun och Innovatum AB.


Projektet inriktar sig på kust- och landsbygdskommuner
som har ett behov av att göra det attraktivt att leva och verka i dessa kommuner.


Bland invånare av utländsk bakgrund finns outnyttjad potential för entreprenörskap och uppstart av företag. NIV vill öka sysselsättningen för samma målgrupp i enmansföretag, mikroföretag och nystartade verksamheter.


Det övergripande målet är att få fler entreprenörer, företag och jobb. Partnerskapet räknar med att NIV ska generera 80 nya entreprenörer med utländsk bakgrund och 320 nya jobb i enmans-, mikro- och nystartsföretag totalt i de tre kommuner som ingår i projektet. Arbetet med jobbskapande metoder och verktyg sker på tvärs i KASK-regionen (Regionen Kattegatt Skagerak).


NIV-projektets webbsida: nivkask.se

Vad är Interreg? Här finner du Interregs webbsida


Länder: Sverige, Danmark

Områden: Frederikshavn Kommune, Sotenäs kommun, Aalborg Kommune, Munkedals kommun

Insatsområde: Sysselsättning

Period: 1 juli 2017 - 30 juni 2020

Lead partner: Den erhvervsdrivende fond Skagen Uddanelsescenter


Kontakt Danmark:

Jens Lundholm Pedersen

jlp@sucska.dk

+45 515 981 03


Peder Key Kristiansen

peder@sucska.dk

+45 515 981 04


Kontakt Sverige:

Leif Andreasson

0523-66 46 96


Kontakt Munkedals Kommun

Henrik Oleskog

Rektor

Kunskapens Hus

henrik.oleskog@munkedal.se

0524-182 28

Vad innebär projekt NIV för Munkedals kommun?

Har du en affärsidé som du vill utveckla?
Vill du starta eget företag?

Munkedals kommun kan nu, inom ramen för projektet, erbjuda dig stöd med att utveckla din affärsidé. Du som redan driver ett företag idag, nyligen har startat eller funderar på att starta en affärsverksamhet hjälper vi gärna.


I Munkedals kommun finns affärscoach Lotta Ivarsson Lundberg. Hon vägleder dig i dina tankar och hjälper dig att komma i kontakt med andra aktörer och samarbetspartners på marknaden när det är dags att förverkliga din idé.


Välkommen att kontakta Lotta med dina tankar, frågor och funderingar.


 

Bild på hand som tecknar en lampa

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist