Future West

Pusselbit som precis är på väg att passas in.

 

Projektet "FramtidWest – FutureWest" syftar till att öka kompetensen hos medverkande vuxen-utbildningars personal samt hos personal från företag som vuxenutbildningen samarbetar med kring framtidens yrkesutbildning och arbetsmarknaden.

 

Samverkanspartners
I projektet medverkar 5 av Westums 41 medlemmar
Skövde Vuxenutbildningen
Campus Västra Skaraborg
Uddevalla Vuxenutbildningen
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapens Hus (Munkedal)

samt 1-2 lokala företag som dessa samverkar med inom ramen för yrkesutbildning.

 

Målgrupp
Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum samt personal från de företag som involverade medlemmar samverkar, med fokus på yrkeslärarna och handledarna.


Projektets insatser ska nå ut till minst 275 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?
Framtid West - FutureWest står för gemensamma målet att skapa morgondagens anställda, i samarbete med lokala näringslivet och europiska partner, genom aktiviteter för att:

Ökad kunskap kring framtidens arbetsmetoder, yrkesprofiler, arbetsförhållanden
Öka kunskap kring framtida utbildningsmetoder
Ökad kunskaps-och metodutveckling i arbetsmiljöarbete inom ramen för yrkesutbildning
Öka kompetensen kring diskriminering och mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser.

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar och samverkande företag?
Aktiviteterna för yrkeslärare tillsammans med anställda i det lokala arbetlivet kan bestå av:

Föreläsningar för omvärldsbevakning kring framtidsstudier och digital transformation
Workshops /kollegialt lärande grupper
Studiebesök och samverkan lokalt, regional och internationellt.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss, se kontaktrutan.

Mer om projektet

Europeiska socialfonden stödjer detta projekt som främjar kompetensutveckling. Projektet ska pågå 2022-01-01 till 2023-04-30 enligt projektansökan.


Nationell projektägare är Nätverk Westum, en förening bestående av 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige.


Läs om projektet på ESFs webbsida

Nätverk Westums webbsida

Loggorna för Europeiska unionen Europeiska socialfonden och Nätverk Westum. EU:s flagga är mörkblå med en ring av tolv gula stjärnor på. I Westums logga syns en stiliserad kartbild över Västra götaland framför en nittonuddig stjärna i ljusare blå färg. Nedanför bilden står det nätverk Westum på två rader.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist