React-EU - Get ready in West

Pusselbit som precis är på väg att passas in.

Get ready in West är ett projekt vars syfte är att stärka individens kompetens med hjälp av vuxenutbildningens insatser. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


Projektet riktar sig till dig som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) eller har blivit arbetslös efter den 11 mars 2020 eller avslutat en utbildning och inte nått arbetsmarknaden på grund av pandemin.


Insatserna gäller inte för dig som har en anvisning från Arbetsförmedlingen på annan aktivitet eller som blev arbetslös innan den 11 mars 2020.


Arbetar du timmar och inte har någon fast tjänst är du välkommen att delta.


Insatserna erbjuds med ett individuellt upplägg.


Insatser som erbjuds i Munkedals kommun:

  • Studie-och yrkesvägledning/Karriärvägledning
  • Möjlighet till digital vägledning på distans
  • Matcha dina kompetenser med arbetslivet
  • Kännedom om lokal- likväl som nationell arbetsmarknad
  • Prövning
  • Följ, ”skugga”, en studerade för en dag
  • Strategier för ditt jobbsökande
  • Hälsofrämjande aktiviteter
  • Studie- och arbetsförberedande aktiviteter


Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledaren i kontaktrutan.


Mer om projektet

Europeiska socialfonden stödjer detta projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Projektet ska pågå 2021-12-01 till 2023-04-30 enligt projektansökan.


Nationell projektägare är Nätverk Westum, en förening bestående av 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige. Tolv av Westums medlemmar har valt att medverka från de olika (del-)regionerna och representerar 17 kommuner.


Om React-EU på Tillväxtverkets webbplats

Nätverk Westums webbsida

Loggorna för Europeiska unionen Europeiska socialfonden och Nätverk Westum. EU:s flagga är mörkblå med en ring av tolv gula stjärnor på. I Westums logga syns en stiliserad kartbild över Västra götaland framför en nittonuddig stjärna i ljusare blå färg. Nedanför bilden står det nätverk Westum på två rader.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist