SFI för dig som kommer från Ukraina

Från och med 1 juni 2023 erbjuds svenska för invandrare (SFI) till ukrainare som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet och som bor i Munkedals kommun.

Villkor

Det finns begränsningar för ukrainska personer med massflyktingsdirektivet att studera i Sverige.

  • Kan påbörja studier på hösten det år som du fyller 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns.
  • Studier erbjuds inom SFI nivå eller grundläggande svenska som andra språk (Regeringsbeslut 230830)
  • Studierna ges enligt uppehållstillståndets- eller LMA kortets giltighetstid.

Så här gör du för att ansöka

  1. Anmäl dig genom att fylla i detta digitala formulär Blankett - Ansökan SFI, Svenska för invandrare - Munkedals kommun. Ansökan görs i latinskt skriftspråk.
  2. Du blir kontaktad av studie- och yrkesvägledare för ett kartläggningssamtal.
  3. Innan antagning sker skall du uppvisa LMA kort eller ett UT-kort som styrker uppehållstillstånd via massflyktingsdirektivet från Migrationsverket. Du skall vara skriven i Munkedals kommun via Skatteverket ”särskild ort”.

Information om undervisningen

Utbildning i svenska för invandrare ger dig möjlighet att lära dig svenska och utveckla svenska språket i tal och skrift. SFI är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Undervisning erbjuds dagtid. Antagning sker löpande och SFI startar en gång i månaden.


Undervisningen erbjuds genom vuxenutbildningen i Munkedal och äger rum i Kunskapens Hus lokaler i Dingle.

Undervisning

  • Måndag-fredag kl. 08:15-11:30, vid behov kan undervisningstiden ändras.

Studievägar och kurser inom SFI

Den grundläggande utbildningen i svenska för invandrare består av tre studievägar där varje studieväg innehåller två kurser: Inför studiestart nivå placerar läraren dig efter att den individuella bedömningen är gjord.

  • Studieväg 1 (Kurs A, B) för dig som har ingen eller kort skolbakgrund från ditt hemland.
  • Studieväg 2 (Kurs B, C) för dig som har långsam eller normal studietakt.
  • Studieväg 3 (Kurs C, D) har en snabbare studietakt och mer avancerade mål. Det är möjligt för dig att kombinera eller integrera kurser inom sfi med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning. Kursplanen för sfi finns översatt till många olika språk på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist