Grävmaskin, hjullastare

Foto av en hjullastare som lastar en lastbil sedd från ovan.

Kunskapens Hus erbjuder från och med hösten 2019 validering för yrkesbevis från TYA för grävmaskin och hjullastare för dig med stor erfarenhet av dessa maskiner.

 

Validering sker löpande under året. Kontakta oss för datum när nästa validering sker.

Validering -  Hjullastare

Efter genomförd utbildning och godkänd examination får eleven utbildningsbevis eller yrkesbevis utfärdat av TYA (www.tya.se).


För att arbeta som hjullastarförare krävs i de flesta fall AM/traktorkort eller B-körkort. Man ska ha fyllt 18 år.

Vid validering krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.


Dokumenterade förkunskaper och yrkeserfarenhet (minst 30 månader) ger Yrkesbevis. Ej dokumenterade förkunskaper och yrkeserfarenhet ger Utbildningsbevis.

Hjullastare gods

Under utbildningens första dag gör du tillsammans med din utbildare en utbildningsplan som baserar sig på dina förkunskaper och godkända intyg. Denna utbildningsplan utvisar hur många dagars utbildning du behöver för att få yrkesbevis alternativt utbildningsbevis. Förutsatt att proven som ingår för teori och praktik blir godkända. Normalt brukar utbildningens längd vara en till två dagar om du har 30 godkända och dokumenterade månader med hjullastare.

Om du inte har 30 dokumenterade månader, får utbildningsplanen visa utbildningens längd. Generellt är lägsta utbildningstid minst fem dagar.

Hjullastare anläggning

Vi gör ett individuellt upplägg efter kontakt med oss.

Foto på en gul grävmaskin sedd från sidan med utsträckt skopa.

Validering - Grävmaskin/Grävlastare

Efter genomförd utbildning och godkänd examination får eleven utbildningsbevis eller yrkesbevis utfärdat av TYA (www.tya.se).


För att arbeta som grävmaskinsförare krävs i de flesta fall AM/traktorkort eller B-körkort. Man ska ha fyllt 18 år.

Vid validering krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdig-heter.


Dokumenterade förkunskaper och yrkeserfarenhet (minst 30 månader) ger Yrkesbevis. Ej dokumenterade förkunskaper och yrkeserfarenhet ger Utbildningsbevis.


Under utbildningens första dag, gör du tillsammans med din utbildare en utbildningsplan som baserar sig på dina förkunskaper och godkända intyg. Denna utbildningsplan utvisar hur många dagars utbildning du behöver för att få yrkesbevis alter-nativt utbildningsbevis. Förutsatt att proven som ingår för teori och praktik blir godkända. Normalt brukar utbildningens längd vara en till två dagar om du har 30 godkända och dokumenterade månader med grävmaskin.

Om du inte har 30 dokumenterade månader, får utbildningsplanen visa utbildningens längd. Generellt är lägsta utbildningstid minst 5 dagar.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist