ADR 1.3

Är du delaktig i olika transporter av farligt gods?

ADR 1.3 är för dig som behöver en grundläggande allmän utbildning inom ADR och transport av farligt gods i begränsad mängd.

 

Denna kurs ger dig en allmän grundutbildning inom ADR. Transport av farligt gods där väg och skogsarbete utförs enligt MSBFS, regler och undantag vid transport av farligt gods/ ADR 1.3.


  • Fika, lunch och litteratur ingår i priset.


Senast ändrad: 2020-08-19

Sidansvarig: Richard Lundqvist