Heta Arbeten

Person som kör vinkelslip med gnistor


Kursen syftar till att ge dig de kunskaper och behörigheter du behöver för att utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats.
Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för dessa arbeten behöver kunskap och måste vara behörig.
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.


  • Innehåller en dag med teori och praktiska övningar samt teoretiska och praktiska prov.
  • Mat och litteratur ingår i priset.


Logotyp för Heta Arbeten

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist