Röjsåg RA, 2 dagar

Nivå RA är den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel, hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.


  • Praktiska och teoretiska prov sker löpande under dagen.
  • Mat och litteratur ingår i priset.