Publicerad:

Senast ändrad:

Positivt delårsresultat för Munkedals kommun

Kommunchef Håkan Sundberg står framför entrén till Munkedals kommunhus

Håkan Sundberg, kommunchef

Munkedals kommuns delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti 2017 visar ett positivt resultat med 41,6 mkr, vilket är en förbättring med 0,8 mkr jämfört med 2016. Prognosen för hela 2017 beräknas ge ett positivt resultat med 62,6 mkr, vilket är 50 mkr bättre än budget. Det goda resultatet beror i hög grad på en reavinst vid försäljning av en fastighet (29,9 mkr), samt överskott på finansiella poster och budgeterat resultat.

Håkan Sundberg, kommunchef i Munkedal ser positivt på delårsresultatet.

 

- Munkedals kommuns resultat i augusti liksom prognosen för året är ett mycket bra resultat. Det skapar förutsättningar för att möta framtidens utmaningar inom framförallt äldreomsorgen och skolan. Kommunen kommer att göra stora investeringar inom dessa två verksamhetsområden, vilket förutsätter en god ekonomisk plattform som genereras via god ekonomisk hushållning, säger Håkan Sundberg.

 

- Kommunen har under året dessutom minskat låneskulden genom avbetalning av lån, vilket också förstärker förutsättningarna inför framtiden, fortsätter Håkan Sundberg. Måluppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige har beslutat om är på god väg att nås. Det är viktigt att det finns en god balans mellan verksamhet och ekonomi.

 

Prognosen för nämndsverksamheten ger ett överskott om 5,6 mkr för 2017, som främst beror på anslag till kommunstyrelsens förfogande, samt effekter av beslutad åtgärdsplan.

 

Inom nämnderna visar sektor Omsorg ett prognostiserat underskott om -10 mkr. Främsta orsaken är ökade kostnader inom Individ- och familjeomsorgen.

 

Prognosen för sektor Barn- och Utbildning ger ett positivt resultat med 5,9 mkr, på grund av att släpande bidrag från migrationsverket från föregående år nu kommit ikapp.

 

Kommunens investeringar uppgick till 36,1 mkr under årets åtta första månader och för hela 2017 beräknas investeringsutgifterna uppgå till 56 mkr. Den största investeringen under perioden är köpet av före detta naturbruksgymnasiet i Dingle (28 mkr).

 

Delårsrapporten kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017.

 


Tipsa webbredaktionen