Publicerad:

Senast ändrad:

Kulturpengar för integration

Studiefrämjandet norra Bohuslän har i samarbete med Munkedals kommun, kultur och fritid, erhållit 50 000 kr från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Regionens kulturnämnd vill med stödet bidra till att stärka integrationen genom olika kulturinsatser. Människor på flykt ska få känna sig välkomnade med kulturens och ideella insatsers hjälp.

Projektet startar i höst och ska tillsammans med de ensamkommande skapa kulturaktiviteter inom dans, musik och konst. Tillsammans med konstnärer och pedagoger ordnas workshops som ska utmynna i olika typer av kulturarrangemang. För att få en fortsättning på aktiviteterna utbildas ungdomarna i föreningskunskap. Syftet är att de ska bilda en kulturförening och därmed bli delaktiga i det svenska samhället.


Samarbetspartners är Studiefrämjandet norra Bohuslän, Munkedals kommun, kultur och fritid, och Kunskapens hus.

 

Tipsa webbredaktionen