Publicerad:

Senast ändrad:

Brukarundersökning funktionshinder i Munkedals kommun

Bild på två händer som håller en surfplatta som visar en enkät.

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor, där våra brukares åsikter är en viktig del. Därför genomför Munkedals kommun brukarundersökningar inom två verksamhetsområden under september och oktober månad.

Den första brukarundersökningen kring funktionshinder riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning i kommunen. Undersökningen är en del av öppna jämförelser som sker årligen via SKL. Resultat från tidigare år finns att ta del av på webbplatsen Kolada.se

Deltagandet är frivilligt och anonymt.


Verksamhetspedagogerna fungerar som frågeassistenter och samlar in uppgifterna antingen via appen Picto-Stat eller via pappersenkät. Enkäten kan anpassas med uppläsning, bildstöd och/eller teckenstöd.

I oktober kommer även en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO) genomföras.

Har du några funderingar kring brukarundersökningen kring funktionshinder, kontakta:
Angelica Gustafsson, telefon 0524–180 04
alternativt Madeleine Olsson, telefon 0524–183 85.
Tipsa webbredaktionen