Publicerad:

Senast ändrad:

Utbilda dig till ”första hjälpare" i psykisk hälsa

Två händer som håller i en varm kaffemugg. I bakgrunden syns höstlov på marken.

Du som i ditt samhällsengagemang eller arbete möter personer som är 65 år och äldre är välkommen att anmäla dig till en två-dagars utbildning till ”första hjälpare” i psykisk hälsa, MHFA - Mental Health First Aid. Utbildningen arrangeras av Fyrbodals kommunalförbund och är kostnadsfri för dig som verkar inom en organisation eller förening i någon av Fyrbodals 14 kommuner.

Om Utbildningen

Mental Health First Aid, MHFA, är en tvådagars-utbildning där du lär dig mer om de vanligaste psykiatriska diagnoserna och kristillstånden. Du kommer att få kunskap i hur du uppmärksammar och tar kontakt med en person som har psykisk ohälsa. Vi går även igenom hur och vart du hjälper den drabbade till professionell hjälp.


Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Fokus i kursen är bemötandet av personer som visar tecken på psykisk ohälsa.

När du genomfört och avslutat kursen kommer du att få ett intyg om att du är Första hjälpare och en manual som du kan använda i ditt fortsatta arbete när du möter personer med psykisk ohälsa.

För vem är utbildningen?

Utbildningen är för dig som i din profession eller samhällsengagemang möter personer över 65 år. Du måste arbeta eller ha ditt samhällsengagemang inom någon av Fyrbodals 14 kommuner för att kunna delta.

De verksamheter vi tror att du kan finnas inom är exempelvis;

  • Frivilligcentraler
  • Organisationer/föreningar
  • Studieförbund
  • Aktivitetscenter
  • Kyrka/församlingar
  • Dagcentraler

Inbjudan gäller inte för dig som jobbar inom biståndsbedömda kommunala eller privata verksamheter.

Utbildningstillfällen och anmälan

Utbildningarna kommer att genomföras i Vänersborg, Uddevalla, Mellerud och Strömstad under hösten 2020 och våren 2021.


Mer information och anmälan hittar du via länken nedan:

Utbilda dig till ”första hjälpare" i psykisk hälsa


Kontaktuppgifter

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-440 831
E-post: maria.klamas@fyrbodal.se