Bostäder och offentliga lokaler

Foto på två balkonger oavanför varandra i ett flerfamiljshus

Bostäder

I menyn hittar du sidor om bostadsanpassning, lediga hustomter och sidor om hur du hittar bostad i Munkedals kommun.

Offentliga lokaler

Kommunen har ett antal kommunala lokaler som föreningar, företag och allmänhet kan hyra för exempelvis möten eller fritidsverksamhet. Läs mer om dessa på sidan offentliga lokaler.