Offentliga lokaler

En offentlig lokal har många människor tillträde till. Exempel på offentliga lokaler i Munkedals kommun är skolor, förskolor, lokaler för vård och idrottsanläggningar.

 

I Munkedals kommun är det sektor samhällsbyggnad som sköter drift, planerat underhåll och service av kommunens offentliga lokaler. Nybyggnation och ombyggnation planeras utifrån verksamheternas behov.

Tillgänglighet i offentliga lokaler

Det finns regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Läs mer på sidan Tillgänglighet

Miljö i offentliga lokaler

En lokal som är tillgänglig för allmänheten ska ha bra inomhusmiljö och regler som gäller för hygien och miljö. Det kontrolleras av Miljöenheten i mellersta Bohuslän genom tillsyn. Vid tillsynsbesök kontrollerar miljöenheten om regler och rutiner följs och fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det finns brister i rutiner eller om krav och regler inte uppfylls, då ställer miljöenheten krav.

 

Vissa lokaler ska anmälas till miljönämnden i mellersta Bohuslän innan du startar din verksamhet. Läs mer på sidan Tillstånd, regler och tillsyn

Hyra lokal

Vill du hyra någon av Munkedals kommuns lokaler kan du boka via vår webbbokning eller kontakta Medborgarcentrum. Läs mer på sidan Lokaler, kommunala

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede