Munkedals kommunvapen

Uppvärmning

Det finns flera bra alternativ för att värma ditt hus, till exempel pellets eller någon form av värmepump.


Pellets är ett inhemskt, förädlat biobränsle. Vill du använda värmepump så finns:

  • bergvärme
  • jordvärme
  • luftvärme 
  • sjövärme

Ring gärna kommunens energi- och klimatrådgivare så får du kostnadsfritt opartiska råd om hur du kan påverka din uppvärmning, såväl kostnads- som miljömässigt.

Energi- och klimatrådgivare

Kontaktuppgifter


Pål Kindblom

Energi- och klimatrådgivare

0522-69 73 19 energiradgivning@uddevalla.se


Eva Ginstrup

Energi- och klimatrådgivare

0522- 69 63 54

energiradgivning@uddevalla.se


Postadress

Uddevalla kommun

Miljö och Stadsbyggnad

451 81 Uddevalla


Besöksadress

Medborgarkontoret

Rådhuset i Uddevalla