Solenergi

Solenergi utgör en aldrig sinande och helt gratis energikälla. Solens energi kan tas tillvara genom solfångare för att få varmvatten eller solceller för att få el.

Solfångare

Solfångare ger varmvatten genom värmestrålningen från solen. Vattnet värms upp i solfångaren och värmen kan lagras i varmvattenberedare eller en ackumulatortank. Solfångaren levererar värme främst under sommarhalvåret och kombineras alltid med någon annan värmekälla som förser hushållet med värme och varmvatten under vinterhalvåret. Vanligast är att kombinera med ved- eller pelletseldning som kan pausas 5 till 6 månader tack vare solvärmen.

Solceller

Solceller producerar el genom ljusinstrålningen från solen. Elen som produceras används i första hand direkt i huset, det som blir över matas ut på elnätet och säljs. Dagens höga elpriser innebär bra betalt för såld el. Man kan även komplettera med ett batteri för lagring av el, möjlighet till strömförsörjning vid strömavbrott och försäljning av stödtjänster till elnätet.

Är du intresserad av att skaffa solceller?

Priset på solcellspaneler har under det senaste årtiondet minskat med cirka 80 procent vilket lett till att de blivit än mer lönsamma. Solel är idag det billigaste och snabbast växande energislaget i världen.


En solcellsanläggning har en livslängd på minst 30 år.


För att bli självförsörjande på hushållsel (inte uppvärmning och varmvatten) i ett småhus behöver man cirka 25 kvadratmeter solpaneler. Effekten på en sådan anläggning är på cirka 5 kW och ger en elproduktion på strax under 5 000 kWh per år. Om taket är vridet mot öster eller väster, eller är skuggat ibland, så kan man lägga på någon extra panel för att kompensera detta. Storleken på anläggningen är flexibel och anpassas till husets årliga elförbrukning.


Krävs det bygglov? (Länk till sida med kontaktuppgifter till bygglovshandläggare)


I vår kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintresseområdena omges av så kallade påverkansområden. Inom "riksintresseområden" samt inom "påverkansområden för buller eller annan risk" och "påverkansområde övrigt" krävs ofta bygglov för att montera solpaneler på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Läs mer om riksintressen här.Privatpersoner kan få ett skatteavdrag på 15 procent vid installation av solceller. Avdraget för grön teknik fungerar liknande rot och rut, det vill säga du får avdraget direkt på fakturan och företaget som utför installationen begär utbetalning från Skatteverket. Privatpersoner kan även söka avdraget för att installera lagring av egenproducerad el (batterier) samt för installation av laddningspunkt för elfordon.


Läs mer om att lagra energi i batteri på sidan Elnät och avtal

Vägledning för dig som vill installera solceller

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede