Vattentjänstplan Munkedals kommun

Bild på forsande vatten

Munkedals kommun har arbetat fram en Vattentjänstplan. Vattentjänstplanen är den plan som beskriver kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och är ett underlag för en hållbar långsiktig utveckling av den allmänna VA-anläggningen. För att kunna tillgodose allmänna vattentjänster behöver kommunen underhålla och förnya befintlig anläggning, planera för utbyggnad och utföra åtgärder för att anläggningen ska klara belastningar på grund av skyfall.

 

Antagandehandlingar

Läs eller ladda ner granskningshandlingarna i PDF-format.

Övriga handlingar

 

 

Kontaktuppgifter:
planbygg@munkedal.se


Samhällsbyggnadsförvaltningen
Munkedals kommun
455 80 Munkedal
Växel: 0524-180 00

Digitalt snpunktsforu