Brottsförebyggande rådet

Det är viktigt att kunna känna sig säker och trygg där man bor och lever. I Munkedals kommun finns ett brottsförebyggande råd som verkar genom arbetsmetoden EST (Effektiv samordning för trygghet). Läs mer om EST:s arbete här


I rådet sitter kommunens folkhälsostrateg och säkerhetssamordnare samt kommunpolisen. Övriga tjänstepersoner kan adjungeras in i rådet beroende på vilka frågor som är aktuella.