Effektiv samordning för trygghet (EST)

Suddig bild på allmän plats

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en arbetsmetod som används som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet i Munkedals kommun.


Vad innebär Effektiv samordning för trygghet (EST)?

Effektiv samordning för trygghet är en samverkansform mellan kommun, polis och andra aktörer. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild som ligger till grund för att prioritera och samordna insatser mot otrygghet i samhället. Arbetsmetoden är ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som bedrivs hos respektive verksamhet.


Kan jag som kommuninvånare bidra till arbetet?

Dels kan du bidra genom att tipsa polisen om brottslighet och polisanmäla de brott som du drabbas av.


Dels kan du även engagera dig som kvällsvandrare i Vuxna i rörelse och vara en av flera viktiga vuxna som bidrar till ökad trygghet i vår kommun. Kontakta samordnare Anette Dahlberg via e-post vid intresse: anette.dahlberg@munkedal.se


Rapportera otrygg plats

Du kan även rapportera platser som du upplever som otrygga i Munkedals kommun via en webbbaserad kartenkät.


Rapportera otrygg plats


Läs mer om brottsförbyggande arbete


Senast ändrad:

Sidansvarig: Linn Karlsson