Munkedals kommunvapen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Foto på en person som håller i handtagen bak på en rullstol där en person sitter.

Kommunala rådet för funktionsfrågor lyder under kommunstyrelsen och består av åtta ledamöter. Sex ledamöter och sex ersättare från de funktionshindrades brukarorganisationer.

 

Kommunstyrelsens ordförande, eller den kommunstyrelsen inom sig utser, skall vara ordförande i rådet. Dessutom väljer kommunstyrelsen inom sig en ledamot samt ersättare till rådet. Därutöver finns två adjungerade ledamöter från VG-regionens hälso- och sjukvårdsnämnd samt en adjungerad ledamot från Primärvården.

Ledamöter

Klicka här för att se kommunala rådet för funktionshinderfrågors ledamöter och ersättare

Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44