Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Foto på en person som håller i handtagen bak på en rullstol där en person sitter.

Datum för kommunala rådet för funktionshinderfrågors möten hittar du i sammanträdesplanen.


Protokollen är justerade, vill du ha protokoll med underskrifter är du välkommen att kontakta nämndsekreteraren.

Kallelser 2021

Protokoll 2021

Äldre kalleser och protokoll

Senast ändrad:

Sidansvarig: Markus Fjellsson