Barn- och utbildningsnämnden kallelser och protokoll

Foto på ett barn som skriver i en skolbok.

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten hittar du i sammanträdesplanen.

Kallelser 2022

Protokoll 2022

Äldre kallelser

Äldre protokoll