Brottsförebyggande rådet

Närbild på ett krossat fönster.

Inga protokoll förs under nätverkets möten, endast minnesanteckningar.