Välfärdsnämnden kallelser och protokoll

Datum för välfärdsnämndens möten hittar du i sammanträdesplanen.

 

Välfärdsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kallelser 2024

Protokoll 2024

Kallelser 2023

Protokoll 2023

Äldre kallelser

Äldre protokoll