Kontaktvägar socialtjänst, socialjour och stöd

Här hittar du information om vart du kan vända dig om du själv eller någon anhörig behöver hjälp eller är i kris.

 

Akut hjälp, 112

Om du befinner dig i fara, råkat ut för en olycka eller behöver akut hjälp ring 112.

Socialjour »

När du har problem efter kontorstid, som inte kan vänta till ordinarie arbetstid.

Misstanke om barn som far illa »

När du är orolig för ett barns eller ungdoms sociala situation.

Våld i nära relationer »

Om du eller en anhörig är utsatt för våld eller hot.

Psykisk ohälsa »

Vid psykiska besvär som påverkar våra dagliga liv.

Övrigt stöd »

Ta del av övrigt stöd och trygghetsarbete under omsorg och hjälp