Situationen kring Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina väcker oro och känslor hos många. Vi märker att det kommer frågor till kommunen med anledning av situationen. Här svarar vi på några av dem.

Hur agerar kommunen utifrån det ändrade säkerhetspolitiska läget?

Kommunen följer händelseutvecklingen i samverkan med Länsstyrelsen och utifrån bedömningar från nationella myndigheter - och förbereder oss för att vidta åtgärder om vi skulle behöva det. I dagsläget finns inget i det säkerhetspolitiska läget som direkt påverkar de kommunala verksamheterna.

 

Flyktingfrågor

Vad gäller för de som kommer till Sverige från Ukraina?

Krisinformation.se har samlad aktuell information om vad som gäller för de som kommer till Sverige från Ukraina.


Krisinformation.se - Att komma till Sverige från Ukraina


Vad gäller om jag tar emot flyktingar i mitt eget hem?

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt stöd och en behjärtansvärt handling, men som inte ersätts ekonomiskt av kommunen. Det är Migrationsverket som har ansvar för boende och för ekonomisk ersättning till flyktingar. Därför är det viktigt att alla flyktingar från Ukraina registrerar sig på Migrationsverket så att personen på flykt ska få ett beslut om uppehållstillstånd som massflykting.


Frågor och svar om massflyktsdirektivet - Migrationsverket


Information om skolgång för ankommande barn

Barn och utbildningsförvaltningen i Munkedals kommun har sammanställt information på engelska om skolgång för ankommande barn, utifrån massflyktsdirektivet.

Information about schooling in Sweden and Munkedal Pdf, 55.3 kB.


Nya fördelningstal efter dialoger med kommuner

2022-06-27: Migrationsverket har presenterat förslag på hur många skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun ska ordna boende åt i år. För samtliga kommuner innebär detta förslag en sänkning jämfört med de fördelningstal Migrationsverket presenterade i april. Anledningen är att Migrationsverket skrivit ned huvudscenariot för hur många från Ukraina som kommer att söka skydd i Sverige i år. För Munkedals kommun är förslaget till fördelningstal i nuläget 22 skyddsbehövande.


Nya fördelningstal efter dialoger med kommuner - Migrationsverket


Är kommunen beredd på att ta emot flyktingar från Ukraina?

2022-04-05:

Munkedals kommun har fått besked av Migrationsverket att de 30-tal akuta boenden som kommunen har i beredskap för till ukrainska flyktingar, inte längre behövs i dagsläget. Migrationsverket fortsätter dock med sitt arbete kring upphandling av tillfälliga bostäder i andra former – och det är fullt möjligt att ukrainska flyktingar får tillgång till andra former av boenden i kommunen.

 


Hur kan jag hjälpa till med flyktingmottagning?

2022-04-05:
Migrationsverket har meddelat att de 30-tal akuta boenden som kommunen har i beredskap för till ukrainska flyktingar, inte behövs i dagsläget. Det är dock fullt möjligt att ukrainska flyktingar får tillgång till andra former av boenden i kommunen.Vi ber att få återkomma med vilket behov av stöd i kommunen som kan uppstå kring flyktingmottagning.


Jag vill anmäla mitt intresse av att hjälpa till kring flyktingmottagningBeredskapsfrågor

Jag är orolig över vad som kan hända - hur ska jag tänka?

På webbplatsen krisinformation.se finns information om hur du kan hantera oro, hos dig eller hos barn i din närhet, samt vart du kan vända dig för att få stöd.


Kriget i Ukraina - Krisinformation.se

Om oron för krig — frågor och svar för barn - Krisinformation.se 


Vad säger Försvarsmakten om säkerhetsläget?

På Försvarsmaktens webbplats finns information samt svar på vanliga frågor om säkerhetsläget.


Säkerhetsläget i närområdet - Försvarsmakten


Var finns det skyddsrum i Munkedals kommun?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en interaktiv skyddsrumskarta på sin webbplats där du kan se var skyddsrummen finns i Sverige. MSB har även en sida med frågor och svar om skyddsrum.


MSB:s skyddsrumskarta


MSB - frågor och svar om skyddsrum


Hur fungerar viktigt meddelande till allmänheten, VMA?


Lär dig mer om VMA på krisinformation.se


Hur ska jag tänka kring källkritik och risken att sprida missledande information?

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten. Läs mer om källkritik på krisinformation.se


Källkritik - Krisinformation.se


Hur ska jag tänka kring beredskap i hemmet?

På MBS:s webbplats och Youtube-kanal finns information om hemberedskap och hur du kan preppa solidariskt.


MSB - Förbered dig för kris


MSB - Du är en del av Sveriges beredskap


MSB - Hemberedskap med Heidi Andersson - YouTube


Kommunens krisberedskap

Läs mer om Munkedals kommuns krisberedskap
Information in English


Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)


The war in Ukraine, krisinformation.se


Source criticism

Information about source criticism in English can be found at Source criticism - Krisinformation.se and at It's important to evaluate the sources of information, Informationsverige.se.


Informationsverige.se has the same information in several languages, among them Persian, Arabic and Somali.


How to speak to children about the war

On krisinformation.se you can find information about how to speak to children about the war I Ukraine. Worrying About War: Questions and answers for children - Krisinformation.se


Emergency warning

More information about the Emergency warning from Swedish Authorities, Emergency warning - Krisinformation.se.