Munkedals kommunvapen

Bygga nytt, ändra eller riva

Foto på en en persons armar som lutar sig över ett skrivbord och mäter med linjal på ett papper.

När du ska bygga kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan (bygganmälan) för de förändringar du vill göra. Vi har samlat information så du ska kunna få en översikt över bygglovsprocessen, regler, riktlinjer och e-tjänster och blanketter.

Varför behöver du söka bygglov?

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Det du exempelvis bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns och många intressen ska vägas samman. Grannar och andra som berörs av ditt bygge vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga.


När ett beslut fattas om byggande och användning av mark, ställer också samhället vissa grundläggande krav som ska vara uppfyllda.

Är du osäker på om du behöver bygglov?

Om du är osäker på om det som du vill göra kräver bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta bygglovsavdelningen.


Besök gärna Boverkets webplats för mer utförlig information om byggande och bygglovsprocessen.

E-tjänster och blanketter

Du hittar våra e-tjänster och blanketter under bygga och bo i kommunens e-tjänstportal.

Kontakt och öppettider bygglovshandläggare


Telefontid: 
Onsdag-fredag kl. 10:00-12:00


Besök:

Bokas via mail eller telefon

 

Adam Karlsson

Marianne Meijer

Bygglovshandläggare


0524-181 24

planbygg@munkedal.se

 

Per-Åke Willhed

Bygglovshandläggare

 

0524-181 05

planbygg@munkedal.se