Bygga nytt, ändra eller riva

Foto på en persons ben i arbetsbyxor med hammare i verktygsbälte. I bakgrunden syns staplade skivor i trä.

När du vill bygga något nytt, ändra eller riva en byggnad, förändra marken eller bygga till måste du i de flesta fall söka bygglov och få ett startbesked innan du påbörjar din åtgärd.

Det som byggs ska bland annat vara beständigt, säkert, miljövänligt och tillgängligt för rörelsehindrade. Detta är exempel på det som granskas i bygglovsprocessen och som är reglerat i bygglagstiftningen.

 

Skälet till att du behöver söka bygglov är att det i de flesta fall är ett lagkrav. Om du bygger utan lov eller gör något annat otillåtet kan du drabbas av byggsanktionsavgifter som kan bli dyra.

Är du osäker eller har frågor kan du alltid kontakta våra bygglovshandläggare, vår rådgivning är alltid kostnadsfri.

E-tjänster och blanketter

Du hittar våra e-tjänster och blanketter under:

Bygga och bo i kommunens e-tjänstportal