Munkedals kommunvapen

Meny

Regler och styrande dokument

Foto på ett fält av vitsippor i en skogsdunge, solen bryter igenom grenarna på träden.

En kommuns verksamheter styrs av flera olika lagar. Lagar beslutas av riksdagen och regeringen utfärdar förordningar. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag och plan- och bygglagen är några exempel på lagar som en kommun har att rätta sig efter.


En kommun utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Styrdokument beslutas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Värdegrund

Vision

Revision

Regler för styrande dokument

Alkohol och droger

Arbetsmiljö, personal och lön

Lön

Sekretessförbindelse

Arkiv

Bolag

Dingle industrilokaler AB, Dilab

Munkedals bostäder AB, Munkbo

Munkedal vatten AB

Se bolagsordning för Västvatten AB nedan.

Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, Rambo

Vadholmen 2:81 med flera AB, styrelse

Västvatten AB

Ekonomi, upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Handel

Information och kommunikation

IT och telefoni

Kost och måltider

Kultur och fritid

Lokaler

Miljö och energi

Omsorg och hjälp

Familj, barn och ungdom

Hjälp i hemmet

Kundval

Boenden, särskilda

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Måltidsvision och kostpolicy Munkedals kommun.pdf 223 kB 2019-04-26 13.34
Rutiner för mat, måltider och nutritionsbehandling inom särskilt boende.pdf 655.8 kB 2019-07-10 16.09

Funktionsnedsättning

Äldre

Sjukvård

HSL-rutiner

Akutläkemedelsförråd

Avvikelse

BPSD - Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom

CLM Läkemedelsnära produkter

Delegering

Diabetes för äldre

Dokumentation avgränsningar HSL och SoL

Dokumentation patientjournal

Egenvård

Förebyggande Senior Alert

Förråd, rent sterilt — om ny-/tillbyggnad av särskilt boende

Förskrivning madrasser

Hygien

Hygienombud

Influensa

Injektioner antibiotika och blodtransfusioner

In- och utskrivning, avliden

In- och utskrivning hemsjukvård, primärvård, slutenvård, vårdplanering

Introduktion

Intyg sjukresor

Kontakt med läkare eller annan hälso– och sjukvårdspersonal

Kvalitétsäkra spolo och diskdesinfektor

Lex Maria

Lex Sarah

Liggande transport

Läkemedel

Medföljande personal till sjukhus

Medicintekniska produkter

Nattfasta

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nutrition

Omvårdnadsdokumentation

Palliativ vård

Patientansvarig sjuksköterska (PAS)

Rehabiliterande arbetssätt

Rehabilitering och habilitering

Samtycke medgivande

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad vårdplanering (SVPL), SAMSA

SVPL SAMSA reservrutin

SITHS-kort

Självmord

Skyddsåtgärder och frihetsinkränkande åtgärder

Stick- och skärskador

Teamarbete

Trycksår

Utskrivning från slutenvården NU

Vårdbegäran

Ordningsföreskrifter

Personuppgifter, GDPR

Planering och byggande

Översiktsplan

Politik, förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Jävsnämnden

Krisledningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden - gemensam för Sotenäs, Munkedal och Lysekil

Samhällsbyggnadsnämnden

Byggnadsnämnden - upphörde 2018-12-31

Välfärdsnämnden

Råd

Övrigt

Social hållbarhet, folkhälsa

Utbildning

Barnomsorg

Senast ändrad: 2019-07-19

Sidansvarig: Lotta Karlsson

Håkan Sundberg

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.