Översiktsplan 2040 - Munkedals kommun

Illustration över olika delar i en kommun, som byggnader, natur, transportmedel, vatten och vindkraft med mera

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan, kallad ÖP 2040, i Munkedals kommun. Det omfattande arbetet genomförs i dialog med allmänhet, myndigheter och andra intressenter och beräknas vara klart år 2025. En översiktplan, ofta kallad ÖP, redovisar hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Under 2024 planeras en granskningsutställning där alla som vill kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på hur översiktsplanen utformas.

Samrådshandlingar ÖP 2040

Ett samråd med allmänhet och myndigheter kring översiktsplan 2040 pågick mellan den 4 oktober och 26 november 2023. En granskningsutställning planeras 2024, där det återigen kommer att finnas möjligheter att inkomma med synpunkter.

Digital samrådshandling

Den digitala samrådshandlingen är tyvärr inte tillgänglig längre. Kommunen jobbar med att uppdatera handlingen för att snart kunna gå ut på granskning. Samrådshandlingarna finns tillgängliga i PDF-format nedan.

Samrådshandlingar i PDF-format

Du kan även läsa eller ladda ner samrådshandlingarna i utskriftsvänligt PDF-format.


Tillgänglighetsredovisning samrådshandlingar PDF Pdf, 118.8 kB.

 

Nyheter

Elin Tibell