Jävsnämnd kallelser och protokoll

Foto på en sjö och solnedgång. Sjön omgärdas av skog.

Stora Holmevattnet

Jävsnämndens möten bokas endast in vid behov.

 

Jävsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Möten 2023

Möten 2022

Möten 2021

Möten 2020

Möten 2019