Jävsnämnd

Jävsnämnden svarar för; tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut. Det kan till exempel vara i ärende om bygglov för egen verksamhet. Jävsnämnden består av fem ledamöter och sju ersättare. Nämndens ledamöter och ersättare får inte samtidigt ha förtroendemannauppdrag i samhällsbyggnadsnämnden.

Ledamöter

Klicka här för att se jävsnämndens ledamöter och ersättare

Senast ändrad:

Sidansvarig: Markus Fjellsson