Munkedals kommunvapen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Foto på en person som håller i handtagen bak på en rullstol där en person sitter.

Protokollen är justerade, vill du ha protokoll med underskrifter är du välkommen att kontakta nämndsekreteraren.

Möten 2019

4 februari

 

4 april

 

17 maj

 

12 september

 

18 november

 

 

Klicka här för att se handlingar från tidigare år

Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44