Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Foto på en person som håller i handtagen bak på en rullstol där en person sitter.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor lyder under Välfärdsnämnden och består av åtta ledamöter. Sex ledamöter och sex ersättare från de funktionshindrades brukarorganisationer.


Välfärdsnämndens ordförande, eller den Välfärdsnämnden inom sig utser, skall vara ordförande i rådet. Dessutom väljer Välfärdsnämnden inom sig en ledamot samt ersättare till rådet.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Markus Fjellsson