Verksamhet för personer med demenssjukdom

Lyckoträffen - dagverksamhet för personer med demens

Vem kan komma till oss?

Om du har en utredd demenssjukdom, en kognitiv sjukdom, kan du få ett biståndsbeslut om att få delta i Lyckoträffens dagverksamhet på Ekebackens korttidsboende. Dagverksamheten är öppen måndag till fredag, kl. 09:00-15:00.

 

Målet med dagverksamheten är att den ska höja livskvaliteten, att den enskilde ska få en meningsfull dag samt erbjuda en trygg miljö där möjlighet ges för att både bibehålla och knyta nya sociala kontakter. För den som vårdar en närstående i hemmet fungerar dagverksamheten som ett viktigt anhörigstöd i form av avlastning.

 

Kontakta biståndshandläggarna för att göra en ansökan, kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

 

Innan du får ett biståndsbeslut kan du få komma på ett besök till dagverksamheten själv eller tillsammans med anhörig, kontakta personalen på dagverksamheten.

Vad gör vi på dagverksamheten?

Vi anpassar aktiviteterna på dagverksamheten efter våra gästers intressen och önskemål för att dagarna ska kännas så meningsfulla som möjligt. Det kan till exempel handla om att lyssna på musik, baka något gott till kaffet, gymnastik, promenera och olika aktiviteter utomhus. Målet med aktiviteterna på dagverksamheten är att stödja våra besökares egna förmågor.

Avgifter för dagverksamheten

För mer information om kostnader för dagverksamhet, resor och mat se avgifter inom omsorg och hjälp.

 

Läs mer om dagverksamhet för personer med demens.