Avgifter hemtjänst och trygghetslarm

Vad ingår i hemtjänstavgiften?

Praktisk hjälp, exempelvis:

  • städning
  • varudistribution

Personlig omvårdnad, till exempel:

  • hjälp att äta
  • hjälp med hygien
  • hjälp att förflytta sig
  • hjälp att bryta isoleringen
  • trygghet och säkerhet i det egna hemmet (trygghetslarm och tillsyn)

Avgiften grundas på avgiftsutrymmet, det vill säga nettoinkomst minus förbehållsbelopp (förbehållsbelopp = för året aktuellt minimibelopp + boendekostnad).

Avgift för trygghetslarm?

Trygghetslarm kostar 320 kr per månad, om avgiftsutrymme finns. Larmet är en del av hemtjänsten och beräknas efter inkomsten.

 

Exempel:
Trygghetslarmet kostar 320 kr

Avgiftsutrymmet i kronor är 100 kr

 

I detta fall blir kostnaden för trygghetslarm 100 kr eftersom det är vad man har möjlighet att betala.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Pia Janerstål