Munkedals kommunvapen

Avgifter och regler

Bild på ett ljushårigt barn som hålls i famnen av en vuxen kvinna.

Avgifter

I Munkedals kommun tillämpas maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa innebär att man betalar viss procent av hushållets bruttoinkomst i barnomsorgsavgift. Du registrerar din inkomst via vår digitala e-tjänst för barnomsorg. För att registrera inkomst krävs det att du loggar in med BankID.

Lämna inkomstuppgift via e-tjänst (BankID)länk till annan webbplats


Avgiftsnivåerna för den statliga maxtaxan indexeras årligen.


Nedanstående taxa gäller i Munkedals kommun från

2020-01-01 till och med 2020-12-31. Inkomsttaket är 49 280 kronor per månad.

Förskolebarn/pedagogisk omsorg (1-6 år)

Barn nr 1: 3% av inkomsten dock högst 1 478 kr/mån

Barn nr 2: 2% av inkomsten dock högst 986 kr/mån

Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 493 kr/mån

Barn nr 4: Ingen avgift

Skolbarn (6-13 år)

Barn nr 1: 2% av inkomsten dock högst 986 kr/mån

Barn nr 2: 1% av inkomsten dock högst 493 kr/mån

Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 493 kr/mån

Barn nr 4: Ingen avgift


Föräldraavgift betalas under årets alla månader med start från första inskolningsdag. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras familjen en avgift beräknad på en månadsinkomst motsvarande 49 280 kronor, dvs maxavgift.

Regler

För mer information om avgifter samt övriga regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem se vårt informationshäfte - Regler, rutiner och avgifterPDF

Frågor om barnomsorg

Kö och placering

 

Förskoleadministratör

jeanette.gustafsson2@munkedal.se

0524-79 95 26

 

Måndag-fredag 13.00-15.30


Övriga frågor

 

Barnomsorgssekreterare

ann-sofi.kristiansson@munkedal.se
0524-181 46