Munkedals kommunvapen

Avgifter och regler

Bild på ett ljushårigt barn som hålls i famnen av en vuxen kvinna.

Avgifter

I Munkedals kommun tillämpas maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa innebär att man betalar viss procent av hushållets bruttoinkomst i barnomsorgsavgift.


Du registrerar din inkomst genom att gå in via E-tjänst barnomsorg och klicka på länken Övriga ärenden. För att registrera inkomst krävs det att du loggar in med mobilt bank-id.


Avgiftsnivåerna för den statliga maxtaxan indexeras årligen.


Nedanstående taxa gäller i Munkedals kommun från

2019-01-01 till och med 2019-12-31. Inkomsttaket är 47 490 kronor per månad.

Förskolebarn/familjedaghem (1-6 år)

Barn nr 1: 3% av inkomsten dock högst 1 425 kr/mån

Barn nr 2: 2% av inkomsten dock högst 950 kr/mån

Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 475 kr/mån

Barn nr 4: Ingen avgift

Skolbarn (6-13 år)

Barn nr 1: 2% av inkomsten dock högst 950 kr/mån

Barn nr 2: 1% av inkomsten dock högst 475 kr/mån

Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 475 kr/mån

Barn nr 4: Ingen avgift


Föräldraavgift erläggs under årets alla månader med start från första inskolningsdag. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras familjen en avgift beräknad på en månadsinkomst motsvarande 47 490 kronor.

Regler

För mer information om avgifter samt övriga regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem se vårt informationshäfte: Regler, rutiner och avgifterPDF

Frågor om barnomsorg

Kö och placering

 

Förskoleadministratör

jeanette.gustafsson2@munkedal.se

0524-79 95 26

 

Måndag-fredag 13.00-15.30


Övriga frågor

 

Barnomsorgssekreterare

ann-sofi.kristiansson@munkedal.se
0524-181 46