Att börja på förskola/hos dagbarnvårdare

Att börja i förskola eller pedagogisk omsorg innebär ofta en stor förändring för både barn och föräldrar. Många barn har äldre syskon som går på förskola, några barn har äldre syskon som går hos dagbarnvårdare. Då vet man som förälder ganska bra vad det innebär. Är det däremot första barnet kanske man har många frågor och funderingar.


I denna information har vi tagit upp lite saker som kan vara bra att tänka på innan det är dags att börja på förskola eller hos dagbarnvårdare.

Inskolning – vad är det?

När barnet börjar förskola eller pedagogisk omsorg brukar man alltid ha en inskolningsperiod till att börja med. Under denna period är en förälder med på förskolan/hos dagbarnvårdaren tillsammans med barnet. Efter ett tag är barnet där lite längre och får träna sig på att föräldern lämnar och säger hej då, för att sedan komma tillbaka efter en stund. Allt eftersom tiden utökas och dagarna går får barnet pröva de olika situationer som sedan ingår i deras vardag på förskolan/hos dagbarnvårdaren. Det kan vara att både vara ute och inne, äta lunch eller mellanmål, sova middag och byta blöjor till exempel.

På förskolan

Vanligtvis börjar barnet på en avdelning med arton till tjugo barn (lite beroende på barngruppens ålder och sammansättning). På avdelningen brukar det vara cirka tre personal som arbetar.


Mitt på dagen är all personal och de flesta barnen på förskolan, medan det under tidig morgon och sen eftermiddag brukar vara färre barn och personal. Ofta samarbetar avdelningarna under dessa tider, så det kan innebära att man då får lämna eller hämta sitt barn på en annan avdelning.


På förskolorna är det mycket utevistelse på dagarna. Därför är det viktigt att tänka på att ha med kläder efter väder året om, och ordentligt med ombyten.


Alla förskolor jobbar utifrån förskolans läroplan och följer skollagen. Däremot kan det se lite olika ut från enhet till enhet, vilka rutiner man har och hur man arbetar.

Pedagogisk omsorg hos dagbarnvårdare

Hos dagbarnvårdaren finns en mindre grupp barn. På dagarna är det mycket utevistelse och därför är det viktigt att tänka på att ha med kläder efter väder året om, och ordentligt med ombyten.


Dagbarnvårdarna samarbetar med varandra. Ofta är det två och två som tillsammans hjälps åt med varandras barn om en av dem är ledig eller sjuk. Eftersom dagbarnvårdare kan ha ganska långa arbetsdagar, så innebär det att de ofta har en dag per vecka ledigt istället. Vid dessa tillfällen är ditt barn välkommet till den andra dagbarnvårdaren.


Pedagogisk omsorg utgår från förskolans läroplan och följer skollagen. Däremot kan det se lite olika ut från dagbarnvårdare till dagbarnvårdare, vilka rutiner man har och hur man arbetar.


Den första tiden

För många av barnen och även deras föräldrar är den första tiden på förskolan eller hos dagbarnvårdare ovan och för vissa ganska känslosam. Vissa barn finner sig snabbt tillrätta och kommer in i rutinerna medan det för många tar lite tid att vänja sig vid sin nya vardag.


Det är ofta ovant för barnen att vara i grupp med flera andra barn. Till en början är det ganska vanligt att de söker mycket vuxenkontakt, på förskolan kanske främst med den personal som först skolat in dem. Pedagogerna på förskolan och dagbarnvårdarna försöker att ge varje nytt barn så mycket tid det går, men de skall samtidigt finnas till för alla barnen i gruppen. På förskolan och hos dagbarnvårdaren blir det också nya rutiner som barnen inte är vana med hemifrån. Många som skall äta och sova tillsammans och nya ansikten som hjälper dem under dagen. Detta kan till en början kännas nytt och främmande.


Även för många föräldrar är det en ovan situation. Det är många som kan uppleva det lite jobbigt att lämna sitt barn på förskolan eller hos dagbarnvårdaren den första tiden när barnet inte riktigt har vant sig vid situationen. Då kan det kännas skönt att kunna ringa efter en stund och höra så att allt går bra.


Den första tiden är det många nya intryck för barnen som gör att de blir ganska trötta efter en dag. Har man möjlighet att ha lite kortare dagar i början så kan det vara skönt för barnen.


Något som inte är helt ovanligt är att barnen under den första tiden får en del infektioner. Det tar ett tag innan de byggt upp sitt immunförsvar. Det kan vara bra för föräldrar att känna till, så att man inte undrar varför det blir så många
snuviga näsor i början.


När barnet börjar får man som förälder all den information som man behöver i samband med inskolningen. När det däremot gäller kommunens generella regler och rutiner för barnomsorg i Munkedals kommun rekommenderas att man läser häftet "Regler, rutiner och avgifter" som finns på kommunens hemsida.

Att pröva innan

Eftersom det är så mycket som är nytt för både barn och föräldrar på förskolan eller hos dagbarnvårdaren kan det vara bra att ha tränat lite på vissa saker redan innan barnet börjar. Genom att förbereda barnet, kan det sedan underlätta inför inskolningen.


  • Att gå på öppen förskola är ett utmärkt sätt för barnet att vänja sig vid att vara i större grupp, med barn i samma ålder.
  • Det är också en stor fördel om barnet är van vid att bli lämnad till någon utanför den närmsta familjen kortare stunder. Kanske kan man lämna till mor- och farföräldrar eller till en annan förälder från BVC-gruppen. Om barnet vet att man kan säga hej då en liten stund och att mamma eller pappa kommer tillbaka sedan, underlättar det ofta.
  • Något annat som är bra att ha prövat på är att sova middag på andra ställen än där barnet brukar sova. Om barnet alltid sovit i sin säng eller sin vagn och har svårt att sova någon annanstans, kan det vara bra att pröva även det innan det är dags för förskola eller pedagogisk omsorg. Det kan vara både att sova borta eller på annan plats hemma.
  • Att kunna äta lite själv och att äta vanlig mat är ytterligare något som är bra att man får göra hemma först i lugn och ro.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson