Munkedals kommunvapen

Dingle förskola

Flygbild över den gula förskolan med rött tegeltak.

I tätorten Dingle bor cirka 900 personer. Orten har bra kommunikationer genom närheten till E6 och järnvägen, Bohusbanan. I Dingle finns både grundskola, gymnasieprogram samt vuxenutbildning.


Dingle förskola består av fem avdelningar. Tre avdelningar för barn i ålder 1-4 år i huvudbyggnaden. Ytterligare en avdelning med barn 1-4 år (Bussen) ligger i direkt anslutning till gården. Avdelning Brandbilen finns i en byggnad bredvid. På avdelning Brandbilen går 5-åringar.


Avdelningarna samarbetar på flera sätt. Vi har nära till natur och skog som vi använder oss av i det pedagogiska arbetet.

I huvudbyggnaden finns en gemensam lekhall och ett eget kök där mat tillagas för alla avdelningarna.

Dingle förskola

Barnomsorg


Avdelningar

Skeppet        0524-180 86   

Loket            0524-180 85

Raketen        0524-180 84

Brandbilen    0524-184 53

Bussen        0524-79 95 24


Besöksadress

Trädgårdsgatan 13

451 61 Dingle

 

Postadress

Dingle förskola

Munkedals kommun

455 80 Munkedal