Vanliga frågor om energi just nu

Varför är elen så dyr?

Just nu är elpriset per kWh mycket högt. Även om din förbrukning inte har ökat jämfört med tidigare, så gör det höga elpriset att din faktura blir mycket högre.

 

Elpriset rusar framför allt för att elen har blivit så dyr i Europa. Eftersom vi har en gemensam elmarknad så ökar efterfrågan på svensk el och därmed ökar även de svenska priserna. De stigande elpriserna beror framför allt på dyrare gas som följd av kriget i Ukraina men det finns många fler förklaringar.

 

Många faktorer styr elpriset i Sverige (Intervju med Fredrik Wikström, professor på Karlstads universitet.)

Är det bra att ha timavtal? Vilket avtal ska jag välja?

Det rörliga elavtalet baseras på ett månadsmedelvärde efter månadens slut. Med ett timavtal varierar ditt elpris timme för timme.


Har du möjlighet att aktivt styra din elkonsumtion till de timmar på dygnet med lägst elpris, så kan timavtal hjälpa till att sänka dina kostnader. Kom ihåg att det enbart fungerar med ett timavtal som avräknas mot timpriser och inte ett rörlig avtal som avräknas månadsmedel.


Innan du byter avtalsform, tänk på att timpriser bara är att föredra om du faktiskt aktivt kan styra din elförbrukning. Om du förbrukar lika mycket el under timmar med höga elpriser så kan timpris i stället bli ett dyrare alternativ i slutändan.


Information om efterfrågeflexebilitet (Energimarknadsinspektionen)


Elnät och avtal

Hur kan jag sänka mina elkostnader, jag vill se energispartips

Den enklaste och största besparingen du kan göra när det kommer till el är helt enkelt att sänka din förbrukning. Vi har samlat ihop en hel sida med enkla och mer ingripande saker du kan göra själv för att förbruka mindre el:

 

Minska din elförbrukning och dina kostnader

Vad kommer elen kosta i vinter?

Kanske får vi räkna med ett rörligt elpris som är 3-4 gånger så högt som förra vintern här i södra Sverige. Med ett rörligt avtal innebär detta att om månadsfakturan var på 5.000 – 10.000 kr så lär motsvarande faktura denna vinter ligga på i storleksordningen 15.000 – 40.000 kr. Det kan vara en god ide att spara ihop en buffert för kostnaden de kallaste vintermånaderna.

Borde jag installera solceller?

Funderar du på att skaffa solceller? Vill du veta mer om hur stor anläggning som passar dig eller vilka stöd som finns att få? Vi har samlat information på vår sida Solenergi.

Kommer elen att stängas av i vinter?

Sverige är beroende av import av el under de tider då mycket el förbrukas. I vinter minskar sannolikheten att kunna importera från Europa. När elledningarna inte klarar att föra över så mycket el som för ögonblicket behövs uppstår effektbrist. I vardagen kan man jämföra det med att säkringen går om man slagit på för många elprylar.

 

Att koppla från elen lokalt är ett verktyg som alltid har funnits att ta till som en sista utväg för att förhindra större störningar i elförsörjningen.

 

Frågor och svar om effektbrist på Svenska kraftnäts webbplats

 

Vad du kan göra för att hjälpa till

Effektbristen i elnätet är troligen kortvarig och tillfällena troligen koncentrerade till vardagar mellan kl. 06:00-08:00 och 17:00-19:00. Om det pratas om effektbrist kan du bidra för att sänka effektbehovet!

 

Sänk elbehovet så mycket som möjligt under den aktuella tiden:

  • Minska din elförbrukning
  • Undvik att ladda elbil
  • Använd svagast möjliga värme på spisen och ett steg lägre effekt på mikrovågsugnen
  • Undvik att använda brödrost, dammsugare och annan elutrustning

Hjälp, jag har direktverkande el för uppvärmning

Den bästa och mest långsiktiga lösningen är att konvertera huset till vattenburen värme. Det kostar ganska mycket pengar, cirka 100.000 – 130.000 kr.

 

Sedan tillkommer värmekälla som kan vara:

  • fjärrvärme, bara aktuellt på platser där fjärrvärme finns i närheten
  • pelletspanna, kräver skorsten och viss manuell hantering av pellets och aska
  • vedpanna, kräver skorsten, ackumulatortank och en hel del hantering av ved och aska
  • jord- eller bergvärmepump, minskar elanvändningen med två tredjedelar eller mer
  • luft/vattenvärmepump, minskar elanvändningen med två tredjedelar eller mer

Hela konverteringen kommer att kosta 200 000 – 300 000 kr.

 

Råd för att minska din elförbrukning och dina kostnader

Uppvärmning

 

Kompletterande värmekällor

Luft/luftvärmepump drivs av el och hämtar värme från uteluften. Om det inte är extremt kallt får huset ca tre gånger så många kWh värme än använda kWh inköpt el. Luft/luftvärmepumpar ventilerar inte huset utan värmer upp inneluften. Det finns innedelar som är golvmonterade och sprider varmluften utmed golvet i stället för utmed taket.

 

Pelletskaminer eldar träpellets som fylls på manuellt. De drar inte mycket el men kräver el för att tända och för att driva fläktar. Pelletskaminernas varmluft kan hålla högre temperatur än värmepumpar. Detta ger en behagligare värme, särskilt i äldre hus. Idag görs de flesta installationerna av pelletskaminer med en luftkyld ventil genom ytterväggen i stället för med skorsten.

 

Elradiatorerna bör behållas även efter installation av en kompletterande värmekälla. (Detta gäller alltså inte efter en konvertering till vattenburen värme.) Termostaterna på elradiatorerna ska ställas något lägre än värmepumpens termostat så att radiatorerna bara blir varma om värmepumpen inte räcker till. Både luft/luftvärmepumpar och pelletskaminer sprider värmen med fläktar och de fungerar bättre med öppnare planlösning.

Läget är allvarligt, hur kan jag bidra?

Om alla EU-länder tillsammans sänker sin elförbrukning så sjunker också priset på el. Om vi minskar vår elförbrukning med 10 % kan elpriserna i södra Sverige halveras!

 

Vi har mycket att vinna på att sänka vår elförbrukning!

 

Varje kilowattimme räknas, Energimyndigheten

Så kan elpriserna halveras, artikel i Tidningen Energi