Elnät och avtal

Elnät

I Munkedals kommun finns två elnätsägare. Ellevio i sydvästra delen av kommunen och Vattenfall i nordöstra delen. För mer information, felanmälan eller frågor kontakta respektive bolag.


Ellevio

Strömavbrott och felanmälan
Telefon: 020-44 11 00

Öppet dygnet runt.

Webbplats: www.ellevio.se


Vattenfall

Strömavbrott och felanmälan

Telefon: 020-82 58 58

Öppet dygnet runt.

Webbplats: www.vattenfall.se


Sverige är indelat i fyra elområden och Munkedal ligger i elområde 3. Läs mer om elområden på Konsumenternas energimarknadsbyrå

Karta visande elnätsområden. Ellevio i södväst inklusive tärtorterna Munkedal, Dingle och Hällevadsholm. Vattenfall i nordöst.

Elavtal

Det finns cirka 150 elhandelsbolag som säljer el, och du kan välja fritt vem du vill köpa el av. Pris och villkor varierar beroende på vilket bolag du väljer. Vill du jämföra avtal så gå in på Elpriskollen som är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt.


Jämför el och elavtal på elpriskollen.se


Rådgivning om elavtal

Det kan kännas svårt att välja vilket avtal som passar dig bäst. Om du vill ha rådgivning så finns Konsumenternas Energimarknadsbyrå och kommunens egna energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och oberoende rådgivning.


Oberoende vägledning om el, gas och fjärrvärme på energimarknadsbyran.se


Kontakta kommunens rådgivare om energi och uppvärmning


Lagring av energi, batterier

Installation av energilager i form av batteri kan vara lönsamt och öka säkerheten i din anläggning. Privatpersoner kan få ett skatteavdrag på 50% vid installation av batterilager.

 

 

Batteri kan användas på flera olika sätt beroende av bostadens eller verksamhetens behov och förutsättningar:

  • Minska effekttoppar genom att styra batteriet utifrån bostadens effektuttag. Särskilt viktigt idag då många elnätsägare i Sverige ställer om till abonnemang där effekten avgör en del av din månadskostnad.
  • Frekvensreglering av elnätet är en viktig uppgift som Svenska Kraftnät betalar bra för idag. Via en aggregator kan du sälja stödtjänster till överliggande elnät även från ett litet batteri. Detta är en relativt ny funktion och i många fall den största intäkten på ett batteri.
  • Säkra sin bostad för strömavbrott. Batterier kan förse din bostad med el även när strömmen har gått.
  • Öka egenanvändningen av solel där överskottsel från dagen lagras för att användas under kvällen.
  • Ladda batteriet från elnätet när elspotpriset är lågt. För denna funktion krävs det att man har ett timprisbaserat elavtal med sin elleverantör och modern elmätare.

Batterier och säkerhet

Rätt installerade och underhållna anses batterier i bostäder vara säkra. Det finns dock några saker som är viktiga att tänka på. Det är viktigt att välja godkända och CE-märkta batterier samt att installation sker av behörig elektriker. Batterierna ska också ha övervakningssystem som varnar vid eventuella fel.


Elsäkerhetsverket har publicerat råd kring säker installation av energilager: Elsäkerhetsverket om säker installation

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede