Arbete för ungdomar

Foto på en ung tjej med keps som gör peacetecken med båda händerna.

I Munkedals kommun kan du som ungdom få möjlighet till arbete på olika sätt, som semestervikarie, feriepraktikant eller genom kontakt med Arbetsförmedlingen.

Sommarjobb och feriepraktik

Kommunens ungdomsorganisation samarbetar med Arbetsmarknadsenheten för att skapa en möjlighet för ungdomar att få sommarjobb eller kommunal feriepraktik.

Sommarjobb

När du har ett sommarjobb är du en ordinarie anställd och ska ha en avtalsenlig lön med de anställningsvillkor som gäller.


Se lediga jobb i kommunen

Feriepraktikplats

Som feriepraktikant går du bredvid ordinarie personal och det är en form av arbetsintroduktion. Här gäller inte avtalsenlig lön och olika åldersgrupper prioriteras. Du får alltid efteråt ett intyg på din plats och vad du gjort, som är bra att ha i framtiden när du söker andra jobb.


Läs mer om feriepraktik

Arbetsförmedlingen

Första steget när man söker ett arbete är vanligtvis att skriva in sig på arbetsförmedlingen där du kan få stöttning med att skriva CV, se vilket arbete som kan passa dig, samt ha planeringssamtal med mera.


Läs mer på: Arbetsförmedlingen för dig under 25 år.

DUA i Munkedals Kommun

I Munkedals kommun arbetar vi med något som kallas DUA, Delegationen för Unga till Arbete. Här kan du som ung arbetssökande mellan 16-24 år träffa arbetsmarknadskonsulenter från Jobbcentrum, handläggare från socialtjänst, studievägledare från skolan samt handläggare från Arbetsförmedlingen. För att komma i kontakt med DUA kan du själv eller du som förälder vända dig till kommunens arbetsmarknadskonsuleter på Jobbcentrum. Kontaktuppgifter till arbetsmarknadskonsulenterna hittar du i kontaktrutan.


DUA är ett uppdrag från regeringen till kommunerna att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer. Samverkan ska leda till minskad ungdomsarbetslöshet och att arbetsmarknadspolitiska insatser riktade mot unga ska få ett större genomslag på lokal nivå.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Emma Torén