Torg och allmänna platser

Allmän plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

 

Vill du bedriva försäljning på torget i Munkedal? På sidan Tillstånd och regler hittar du hur du går tillväga för att ansöka om tillstånd.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede