Gräva och schakta - tillstånd

Gräva och schakta på kommunal gata och mark

Innan något arbete får påbörjas ska entreprenören ansöka om grävtillstånd med tillhörande TA-plan och eventuella trafikföreskrifter. Handlingarna ska godkännas av kommunen. Ansökan görs via blankett som du hittar under relaterad information. Där hittar du också styrdokumentet regler och avgifter.

 

Ansökningarna skickar du till planbygg@munkedal.se.

Kommunen kan vid vissa typer av arbeten välja att godkänna en generell TA-plan.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede