Gräva och schakta - tillstånd

Solnedgång i en inre fjordvik med spegelblankt vatten där molnen speglas. På ytan ligger en tunn hinna av is. 

Gräva och schakta på kommunal gata och mark

Innan något arbete får påbörjas ska entreprenören ansöka om grävtillstånd med tillhörande TA-plan och eventuella trafikföreskrifter. Handlingarna ska godkännas av kommunen. Ansökan görs via blankett som du hittar under relaterad information. Där hittar du också styrdokumentet regler och avgifter. Ansökningarna skickar du till planbygg@munkedal.se.

Kommunen kan vid vissa typer av arbeten välja att godkänna en generell TA-plan.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede