Förskolor och pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg - dagbarnvårdare

I Munkedals kommun bedrivs pedagogisk omsorg i form av familjedaghem, det vill säga dagbarnvårdare.


Läs mer om pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare

Förskolor

Det finns totalt åtta förskolor i Munkedals kommun. Sju kommunala förskolor samt en enskild förskola som drivs i privat regi.

Munkedals centrum

Staleområdet

Skorpans djur och naturskola är en enskild (privat) förskola

Dingle

Hällevadsholm

Hedekas

Öppettider

Förskolorna har öppet från klockan 06:00 till 18:00. I dagsläget finns ingen verksamhet med öppettider utöver dessa tider i Munkedals kommun.

Lite om våra kommunala förskolor

Alla förskolor jobbar utifrån förskolans läroplan och följer skollagen. Däremot kan det se lite olika ut från enhet till enhet, vilka rutiner man har och hur man arbetar.


Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
 

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig del av vår verksamhet. Vi strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete för att du och ditt barn ska trivas och känna er trygga hos oss.
 
Förutom den dagliga kontakten så erbjuder vi:

  • Webbverktyget Unikum, där vi bloggar om vår verksamhet och föräldrarna kan ta del av sitt barns utforskande och lärande
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Föräldraenkäter

När barnet börjar på förskolan får man som förälder all den information som man behöver i samband med inskolningen. När det däremot gäller generella regler och rutiner för barnomsorgen i Munkedals kommun rekommenderas att man läser häftet Regler, rutiner och avgifter som
finns på kommunens hemsida, under Relaterad information.