Dingle förskola

Flygbild över den gula förskolan med rött tegeltak.

I tätorten Dingle bor cirka 900 personer. Orten har bra kommunikationer genom närheten till E6 och järnvägen, Bohusbanan. I Dingle finns grundskola 4-6, förskoleklass upp till och med trean på Hällevadsholmsskolan, gymnasieprogram samt vuxenutbildning på Utvecklingscentrum i Dingle.


Dingles förskola har fem avdelningar. Som det ser ut nu är det fyra avdelningar med åldrarna ett-fyra år och en fem-årsavdelning. Avdelningarna samarbetar på många sätt.

Nu under våren 2022 börjar Dingles förskola renoveras, tre avdelningar i huset renoveras och två nya avdelningar kommer att byggas till för att ersätta befintlig modul och lokalen i gamla brandstationen.

Vi kommer att under tiden som förskolan renoveras att befinna oss i moduler vid skolan. Vi kommer att ha en lekplats som är inhägnad på skolgården. En lekplats på vår gård vid modulerna och vi har också promenadavstånd till både lekplats och skogar i närområdet.

Förskolans mat tillagas i Centrumskolans kök.


Vi planerar att flytta tillbaka till nya och fräscha lokaler, någon gång under 2023.Senast ändrad:

Sidansvarig: Sandra Gunnarsson