Dingle förskola

Flygbild över den gula förskolan med rött tegeltak.

I tätorten Dingle bor cirka 900 personer. Orten har bra kommunikationer genom närheten till E6 och järnvägen, Bohusbanan. I Dingle finns både grundskola, gymnasieprogram samt vuxenutbildning.


Dingle förskola består av fem avdelningar. Tre avdelningar för barn i ålder 1-4 år i huvudbyggnaden. Ytterligare en avdelning med barn 1-4 år (Bussen) ligger i direkt anslutning till gården. Avdelning Brandbilen finns i en byggnad bredvid. På avdelning Brandbilen går 5-åringar.


Avdelningarna samarbetar på flera sätt. Vi har nära till natur och skog som vi använder oss av i det pedagogiska arbetet.

I huvudbyggnaden finns en gemensam lekhall och ett eget kök där mat tillagas för alla avdelningarna.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Sofia Balkenstig