Jämför service, kvalitet i verksamheter

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för kommuninvånarna?

 

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideel förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges kommuner och Regioner, SKR. Deras uppdrag är att underlätta uppföljnin och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada.

 

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner.


Databasen innehåller 6 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson