Ärenden och handlingar

En person står i ett arkiv och håller upp en stor bok som innehåller protokoll från 1906.

Protokoll från Hede kommunalstämma 1906

Handlingar till sammanträden

Om du söker handlingar som gäller exempelvis en nämnds sammanträden hittar du dem istället på sidan Möten och protokoll under Politik och demokrati.

Allmän handling

En allmän handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag eller beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar med mera.


De flesta brev och handlingar som skickas till och från kommunen är allmänna och offentliga, vilket innebär att alla har rätt att ta del av dem.

 

Det finns dock en del allmänna handlingar som är sekretessbelagda, det vill säga att hela eller en del av handlingen är hemlig.

 

Olika handlingar som rör samma sak kan behöva hållas samman i ett ärende. Det kan vara en ansökan där beslutsunderlag tagits fram och sedan själva beslutet.

En person står mellan två stora arkivskåp och läser i dokument. På bilden ser man många rader av arkivskåp i korridoren.

Diarium och arkiv

Ett diarium är en förteckning över dokument som inkommit till kommunen eller upprättats inom kommunen. Varje nämnd och styrelse i kommunen har sitt eget diarium.


I stort sett alla handlingar som registreras i diariet bevaras i kommunens arkiv. De bevaras för all framtid för att det ska vara möjligt att ta del av handlingar.

Vill du ta del av allmänna handlingar?

Kontakta oss via e-post munkedal.kommun@munkedal.se eller på telefon genom kommunens växel 0524-180 00.

 

Avgifter för kopiering av allmänna handlingar Pdf, 130.3 kB.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal